Öğrenci

Sınav Uygulama Esasları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA ESASLARI

 • Sınava katılan her öğrenci, BEÜ tarafından verilen öğrenci kimlik belgesini ve gerektiğinde sorulacak olan fotoğraflı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında bulundurmakla yükümlüdür. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin zamanında sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve su haricinde ( cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera, cep bilgisayarı, çağrı cihazı, telsiz, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ve benzeri her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz vb.) herhangi bir eşya ile girmeleri yasaktır. Sınav süresince sıra üstünde veya sıra gözlerinde sınav materyali dışında herhangi bir eşya bulundurulamaz.
 • Öğrenciler, sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınav görevlileri, gerektiğinde öğrencilerin oturacakları yerleri ve sınav salonundan çıkış zamanını, değiştirme yetkisine sahiptir.
 • Öğrenciler, sınavın ilk 15 dakikası sınav salonunu terk edemez ve sınav başladıktan 15 dakika sonra sınav salonuna giremez. Herhangi bir sebeple sınav salonunu terk eden bir öğrenci, tekrar sınav salonuna alınmaz.
 • Öğrencilerin, sınav süresince birbirleriyle konuşması, kopya çekmesi veya çekilmesine yardımcı olması, birbirinden kalem, silgi ve benzeri şeyler alıp vermesi, başkalarını rahatsız edecek şekilde veya sınav düzenini bozacak herhangi bir davranışta bulunması yasaktır.
 • Sınav görevlileri, kopya girişiminde bulunduğundan kuşkulanılan öğrenciyi uyarma hakkına sahiptir, fakat kopya çekmeye veya kopya çekilmesine yardımcı olmaya kalkışanları uyarmak zorunda değildir, dolayısıyla diğer öğrencilerin dikkatinin dağılmaması, zaman kaybetmelerine yol açmaması için sınav görevlileri, gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmadan doğrudan işlem yapabilirler. Öğrencilerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
 • Sınavda kopya çekme, çektirme, teşebbüsünde bulunma veya sınava hile karıştırma iddiası ile hakkında disiplin soruşturması açılan öğrencinin bu soruşturma dolayısıyla herhangi bir ceza alması durumunda öğrenciye ilgili sınavdan “0” notu verilir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunanlar ve yapılacak uyarılara uymayanlar hakkında tutanak tutularak soruşturma açılır.
 • Dersin sorumlu öğretim elemanı, ilgili sınav salonuna gidip sınav ile ilgili açıklamaları yapmakla yükümlüdür.
 • Sınav günü yaşanacak olumsuzlukları önlemek için sınav kağıtlarının sınavdan önce çoğaltılmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, hafta sonu yapılan sınavların fotokopileri hafta içinde çoğaltılmalıdır.
 • Dersin öğretim elemanı, sınav süresini, soru kağıtlarında belirtmek zorundadır.
 • Sınavda görevli olan öğretim elemanları, sınav esnasında gerekmedikçe öğrenciler ile birebir konuşmamalıdır. Öğrencilerin soruları varsa bu soruları herkesin duyabileceği bir ses tonu ile sorması istenmelidir.
 • Sınav esnasında tüm öğrenciler, sınav tutanağına imza atmalıdır. Sınav sonunda sınav tutanağı ile sınav kağıtlarının sayısı karşılaştırılmalıdır. Sınav tutanağı altında sınav görevlilerinin imzası bulunmalıdır.
 • Sınav görevlileri, sınav düzeni ve sınav güvenliğini son derece titiz bir şekilde sağlamadan sorumludurlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin