Fakülte

Vizyon & Misyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Vizyon


Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din ve Ahlak Eğitimi alanlarında ilmi esaslar çerçevesinde araştırma yaparak özgün ve evrensel geçerliliğe sahip bilgi üreten; ürettiği bilgiyi birey ve toplumun huzur ve refahı ile tarihi ve kültürel birikimimizin geliştirilmesi doğrultusunda yayan; dini değerleri çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yorumlayan; Türkiye ve Dünya’da tanınmış, ilk sıralarda tercih edilen bir fakülte olmaktır.

Misyon

Din bilimleri alanında ulusal ve uluslararası literatürü izleyerek alanındaki bilgi birikimine katkı yapabilme becerisi kazanmış, t
opluma ve insanlığa yararlı olma idealini yaşam felsefesi haline getirmiş, ülkesini, milletini ve mesleğini seven, analitik, sistematik ve eleştirel düşünebilen, etik ve estetik değerlere sahip, inançlı, bilgili, aydın ve mesleki açıdan yetkin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, din görevlileri ve ilahiyatçılar yetiştirmektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin