Diğer Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA YAZ OKULU DERSLERİNİ DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN ALACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

  • YAZ OKULUNDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR İLE BİRLİKTE FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA “ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ” ADRESİNE KARGO YOLU İLE MÜRACAAT EDECEKTİR.

BAŞVURU BELGELERİ

  1. DİLEKÇE İçin Tıklayınız.
  2. DERS İÇERİKLERİ (DERSİ ALMAK İSTEDİĞİNİZ ÜNİVERSİTEDEN ALINACAKTIR)
  3. ÖĞRETİM PLANI, DERS KATOLOĞU (DERSİ ALMAK İSTEDİĞİNİZ ÜNİVERSİTEDEN ALINACAKTIR)
  4. YAZ OKULU DERS ALMA FORMU İçin Tıklayınız.
  • MÜRACAATTAN 5 İŞ GÜNÜ SONRA İLAHİYAT FAK. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNU ARAYARAK MÜRACAATINIZIN UYGUN OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.
  • EKSİK EVRAĞI OLAN VE YAZ OKULU DERS ALMA FORMU DOLDURMAMIŞ ÖĞRENCİNİN MÜRACAATI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
  • YAZ OKULUNDA BİR ÖĞRENCİ TOPLAM 3 DERS ALABİLİR.
  • YAZ OKULU DÖNEMİNDE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN ALINACAK DERSLERİN ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN 8. MADDESİNE UYGUN OLARAK ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Kayıt ve ders alma

MADDE 8 – (Değişik:RG-12/6/2012-28321)

(Değişik:RG-22/5/2016-29719) (2) Bir öğrenci, yaz okulunda (Değişik:RG-28/5/2017-30079) önlisans ve lisans eğitiminde üç ders, lisansüstü eğitiminde iki dersi aşmamak üzere ders alabilir. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrarlanır.

(2) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencilerden ders başına öğretim ücreti alınır.

(3) Yaz okulunda kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre bir dersin açılamaması durumunda, bu derse kayıt yaptıran öğrencilere birinci fıkra hükmü koşullarında, açık olan bir başka derse kayıt yaptırma imkanı verilir. Öğrenci açılamayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve derse ilişkin öğretim ücreti öğrenciye iade edilir.

(4) (Mülga:RG-22/5/2016-29719) (2)

(5) (Değişik:RG-22/5/2016-29719) (2) Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir. Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.

(6) (Değişik:RG-22/5/2016-29719) (2) Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilirler.

(7) (Ek:RG-22/5/2016-29719) (2) Mezun olmak için en fazla üç dersi kalan ve genel not ortalaması 2.00 olan öğrenciler yaz okulundan hiç almadığı üç dersi alabilirler.

(8) (Ek:RG-22/5/2016-29719) (2) Yandal ve çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler yükümlü oldukları dersleri yaz okulunda alabilirler.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin