2020-2021 Tek Ders Sınavı Yaz Dönemi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28/4-d maddesi “Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.” Hükmü uyarınca;


Başvurular Dilekçe ile  24 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.30'a kadar alınacaktır.
Tek Ders Sınavları 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te yüz yüze yapılacaktır. 

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.


Dilekçenizi aşağıda belirtilen yollarla gönderebilirsiniz:

beunilahiyat@gmail.com    adresine mail yolu ile
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşleri birimi adresine kargo & posta yolu ile

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin