2019-2020 Tek Ders Sınavı ( Bahar Yarıyılı Sonu İtibari ile ) Güncellendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28/4-d maddesi “Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.” Hükmü uyarınca;

 

Tek Ders Sınavları 5-6 Ağustos 2020 tarihlerinde online yapılacaktır. 

Başvurular Dilekçe ile  28 Temmuz 2020, Perşembe gününe kadar alınacaktır. 

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.


Dilekçenizi aşağıda belirtilen yollarla gönderebilirsiniz;


beunilahiyat@gmail.com   adresine mail yolu ile

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşleri birimi adresine kargo yolu ile

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin