Temel İslam Bilimleri
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Ü. Murat AKIN (makin119@hotmail.co.uk)
  • Arş. Gör. Semra CEYLAN (fakirullah@gmail.com) ÖYP
  • Arş. Gör. Ahmet Bedri YAVUZ (bdr.73@hotmail.com) ÖYP
  • Arş. Gör. Güvenç ŞENSOY (guvencsensoy@hotmail.com) ÖYP
  • Arş. Gör. Yasemin HOLOĞLU (yasemenhologlu@hotmail.com)

Bilim Dalları

  • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
  • Kelam Tarihi Bilim Dalı
  • Kelam Bilim Dalı
  • İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin