Temel İslam Bilimleri
Tefsir Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Harun SAVUT (harun.savut@gmail.com)
  • Dr. Öğr. Ü. Şemsettin IŞIK (semsettinisik@gmail.com)
  • Arş. Gör. Adem GÖRMÜŞ (gormusadem@hotmail.com)
  • Arş. Gör. Ahmet SAĞLAM (ahmetsaglam@hotmail.com)

Bilim Dalları

  • Tefsir Ana Bilim Dalı
  • Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
  • Tefsir Bilim Dalı
  • Kur’an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin