Vizyonumuz

Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din ve Ahlak Eğitimi alanlarında ilmi esaslar çerçevesinde araştırma yaparak özgün ve evrensel geçerliliğe sahip bilgi üreten; ürettiği bilgiyi birey ve toplumun huzur ve refahı ile tarihi ve kültürel birikimimizin geliştirilmesi doğrultusunda yayan; dini değerleri çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yorumlayan; Türkiye ve Dünya’da tanınmış, ilk sıralarda tercih edilen bir fakülte olmaktır.