Genel Bilgiler

Tarihçe

Fakültemiz  23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak kurulmuş ve 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Yükseöğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.05.2012 tarihli kararı gereği Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesindeki İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün öğretim elemanları ve öğrencileri ile fakültemiz bünyesine aktarılmasıyla eğitime başlamıştır.

Fakültemiz İlahiyat Programına ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümüne 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır.

Bölümlerimiz

>İlahiyat    Öğrenci alınmaktadır. (1. ve 2. öğretim)
>>>Temel İslam Bilimleri Bölümü
>>>Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
>>>İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

>İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Programı
>>>İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü     Öğrenci alınmamaktadır. (1. ve 2. öğretim)