3. ULUSLARARASI DEĞERLER EĞİTİMİ KONGRESİ

3. ULUSLARARASI DEĞERLER EĞİTİMİ KONGRESİ

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi “Toplumsal Bütünleşmede Değerler ve Eğitiminin Rolü” (The Third International Congress on Values Education) temasıyla Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 5-6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. BEÜ’de gerçekleşecek kongre için “Milli Eğitim Bakanlığı-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı”, “Değerler Eğitimi Merkezi”, “Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi” ile akademik işbirliği yapılmaktadır.

Kongrede sunulacak bildirilerin özet kitapçığı ve kongre planı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için: http://degerleregitimi.beun.edu.tr/

Haberler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin