Form ve Dilekçe

Öğrenciler İçin

Genel Amaçlı Dilekçe Örneği Word Pdf
Belge Talebi Word Pdf
Muafiyet Formu                                   ( İlahiyat Bölümü Dersleri , İDKAB Bölümü Dersleri ) Word Pdf
Bilgi Düzeltme Dilekçesi Word Pdf
Ders Ekle-Sil Dilekçe Formu ( Genel Amaçlı Dilekçe İle Başvulacaktır ) Word Pdf
Kayıt Silme Dilekçesi Word Pdf
Kayıt Dondurma Dilekçesi Word Pdf
Kayıt Açma Dilekçesi Word Pdf
Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Word Pdf
Başka Üniversiteden Yaz Okulunda Alınacak Dersler Word
Tek Ders Sınavı Talep Formu Word Pdf
Yüzde Onluk Dilime Girenlerin Harç İade Talep Formu Word Pdf
Harç İade Talep Formu Word Pdf
Diploma Talep Formu Word Pdf
Ek Ders Kodlama Başvurusu için Dilekçe Örneği Word Pdf
Telafi Ara Sınavı Başvurusu için Dilekçe Örneği Word Pdf
Diplomasını Kaybedenlerin Dolduracağı Dilekçe Word Pdf
Pasaport Harcı Muafiyeti Formu Word Pdf
Not İtiraz Formu Word Pdf
Yemin Metni Word Pdf
Yaz Okulu Ders Alma Formu Word Pdf
Bitirme Tezi Ödevi Dilekçesi Word Pdf
Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Word Pdf
Mezun Öğrenci Bilgi Formu Word Pdf
DİPLOMA TALEP FORMU Word Pdf
MEZUNİYET DİLEKÇESİ Word Pdf
Yemin metni Word Pdf
 Kimlik Talep Formu TIKLAYIN

 

Öğretim Görevlisi/Öğretim Üyesi/Çalışanlar İçin

Not Bildirim Formu Bağıl                                                                                                          Word Pdf
Not Bildirim Formu Numerik Word Pdf
Not Düzeltme Formu Bağıl Word Pdf
Not Düzeltme Formu Numerik Word Pdf
Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu Numerik Word Pdf
Yıllık İzin Formu Word Pdf
Yayın Bildirim Formu Word Pdf
Malzeme Talep Formu Word Pdf
Yurt Dışı İzin Formu Word Pdf
 

Görevlendirme Formları

Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilme Formu

Yolluksuz-Yevmiyesiz Görevlendirilme Formu (1 Haftadan Kısa)

Yolluksuz-Yevmiyesiz Görevlendirilme Formu (1 Haftadan Uzun)