DGS İLE FAKÜLTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

DGS ile Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz 24-27 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıdaki belgeler ile Fakültemiz öğrenci işleri biriminde kayıt yaptırabilirler.

Gerekli Belgeler

  1. Yerleşti Belgesi
  2. 6 adet fotoğraf
  3. Önlisans Diplomasının aslı veya onaylı örneği
  4. Önlisans Not Durum Belgesi (Transkript)
  5. Önlisans onaylı ders içeriklerini gösterir belge.
  6. 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi
  7. Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu ya da makbuzu

Kayıtla ilgili Önemli Notlar

Kayıt için şahsen başvurmanız ya da noterden vekalet vereceğiz kişi aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri İle ilgili Önemli Notlar

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri 24-27 Eylül 2018 tarihlerin arasında Vakıfbak'a öğrenci numaranız ile yatırabilirsiniz.

Yatırılacak ücretler:  İkinci Öğretim ; 514 TL 

Not: İkinci öğretim öğrencileri Fakültemizede kayıt yaptırdıktan sonra öğrenciye verilecek numara ile ( öğrenci numarası ) harc parası yatıracaklardır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin