Tasavvuf Ana Bilim Dalı


Tasavvuf Ana Bilim Dalı Akademik Kadrosu– Ana Bilim Dalı Başkan Vekili Doç. Dr. Harun Savut (harun.savut@gmail.com) Kadrosu : Tefsir Ana Bilim Dalı

– Arş. Gör. Ö. Sami UZUNER (uzuner89@gmail.com) ÖYP

– Arş. Gör. Merve SAĞAN (saganmerve@gmail.com) ÖYP

Bilim Dalları


Tasavvuf Ana Bilim Dalı
Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
Tasavvuf Bilim Dalı