Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı


Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Akademik Kadrosu– Ana Bilim Dalı Başkanı 

Arş. Gör. Metin GÜNDOĞDU

Bilim Dalları


Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Türk Din Musikisi Bilim Dalı