2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında mezun konumda olan öğrencilerimizin, , tek dersten kalmaları halinde dilekçe ile  24 Haziran 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.
 
Tek Ders Sınav Tarihi  ve Saati : 04 Temmuz 2017/ 10:00
Tek Ders Sınav Salonu : İlahiyat Fakültesi 204 nolu derslik 
Dikkat!
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Madde 28
d) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.
TEK DERS SINAVI BAŞVURU FORMUNU BURAYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.