Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi arasında Eğitimde iş Birliği Protokolü İmzalandı. Protokol İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek’i temsilen şube müdürü Nusret Parlak ve İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım tarafından imzalandı.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen “Eğitimde İşbirliği”  Protokolü ile birbirine kaynaklık teşkil eden kurumların eğitimde iş birliği yaparak resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlerimizin kazandırılması, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı verilmesi, fakülte öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarına katkı verilmesi, din eğitimi ve öğretiminde ortak aklın verilerinden yararlanılması amaçlanıyor.

ft4

ft3

ft2

ft1