ÖZGEÇMİŞ

(13.09.2014)

 

1. Adı Soyadı: Hasan MEYDAN

2. Doğum Tarihi:        10.09. 1977

3. Unvanı:                   Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Sakarya Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Din Eğitimi Bilim Dalı Sakarya Üniversitesi 2009
Doktora Felsefe ve Din Bilimleri ABD Sakarya Üniversitesi 2012

 

5. Akademik Unvanlar:

Unvanı Görev Yeri Tarih
Yardımcı Doçent Bülent Ecevit Üniversitesi 26.02.2013
Doçent    
Profesör    

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

6.1. Yüksek Lisans:

6.2. Doktora:

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası Atıf İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, AHCI)

7.1.1. KAYMAKCAN, R. – MEYDAN, H. (2012) “Yerel-Evrensel İkileminde DKAB ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Değerler Eğitimi Özel Sayısı), 12 (2), s.1573-1591. (SSCI).

7.2. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

7.2.1. MEYDAN, H. (2013) Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 40, 219-250. (Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı)

7.2.2. KAYMAKCAN, R; MEYDAN; H. TELLİ, A.;CEVHERLİ K. (2013) Paydaşlarına Göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının Değerlendirilmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (26) 71-110). (Education Research Index ve Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı).

7.2.3. KAYMAKCAN, R. – MEYDAN, H. (2011) “DKAB Programları ve Değerler Eğitimi: DKAB Programları ve Öğretmenlerinin Görüşleri Bağlamında Bir Değerlendirme”, Değerler Eğitimi Dergisi, 9 (21), s.29-55.(Education Research Index ve Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı).

 

7.3. Uluslararası Toplantılarda Sunulan ve Sempozyum Kitabında Basılan Bildiri (Tam Metin):

7.3.1. KAYMAKCAN R. – MEYDAN, H. (2012) Ahlaki Karakter ve Eğitimi,16-18 Kasım 2012 İstanbul Değerler Eğitimi Merkezi, Değerler Eğitimi Sempozyumu. (Basım Aşamasında).

7.3.2. KAYMAKCAN R. – MEYDAN, H. (2012) İstanbul İlindeki Değerler Eğitimi Çalışmalarının Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi,16-18 Kasım 2012 İstanbul Değerler Eğitimi Merkezi, Değerler Eğitimi Sempozyumu. (Basım Aşamasında).

7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Uluslararası Kitaplarda Bölümler:

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

7.5.1. KAYMAKCAN, R. – MEYDAN, H. (2010) Demokratik Vatandaşlık ve Din Öğretimi: Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de DKAB Dersleri Bağlamında Bir Değerlendirme,  İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, s: 29-53.

7.5.2. MEYDAN, H. (2014) Okulda Değerler Eğitiminin Yeri ve Değerler Eğitimi Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme, BEU İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (1), 2014, s: 93-108.

7.6. Ulusal Sempozyum Kitabında Basılan Bildiri:

7.6.1. KAYMAKCAN, R. – MEYDAN, H. (2011) “DKAB ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler”, 26-28 Ekim 2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu.

                                                                                

7.7. Diğer Yayınlar

7.7.1. KAYMAKCAN R., MEYDAN, H. (2014) Ahlak, Değerler ve Eğitimi, Dem Yayınları.

7.7.2. MEYDAN, H. (2014) Dinin Öngördüğü Ahlakı Yaşamada Ahlâki Tefekkür ya da Hikmet Arayışının Önemi: Külli Kaidelerin Ayaklarını Yere Bastırmak, Akademide Felsefe Hikmet ve Din (içinde), (Edit: B.A. Çetinkaya), Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları.

7.7.3. MEYDAN, H. (2007) Devlet Okullarında Dinler ve İnançların Öğretimi Hakkında Yol Gösterici Toledo Prensipleri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Raporu Tanıtım ve Değerlendirme Yazısı, Değerler Eğitimi Dergisi, Sayı 14, s: 131-136.

 

8. Projeler:

8.1. Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerler, Bu Değerlerin Okul Tercihlerine Etkisi ve Okulların Beklentileri Karşılama Düzeyi, Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, (Proje No: 2013-61759757-01 ), 2013-…..

8.2.Öğrenci ve Öğretim Elemanlarına Göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)  Program Algısı,  Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, (Proje No: 2012-04- 00-002)  2012-2013.

8.3. “Diyanet Personeline Göre Din ve Diyanet”  Değerler Eğitimi Merkezi Türkiye Kapsamlı Alan Araştırması, Proje Araştırmacısı, 2010-2011.

 

8.4. “Öğretmenlerine Göre Din Dersleri Yeni Eğilimler: Çoğulculuk ve Yapılandırmacılık”  Değerler Eğitimi Merkezi Türkiye Kapsamlı Alan Araştırması, Proje Araştırmacısı, 2007-2009.

 

8.5. Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Proje Danışmanlık Eğitimi, (TÜBİTAK ‘2229 Projesi) (Projedeki Görevi: Eğitimci) (www.ustunyeteneklileriegitiyorum.com)

 

9. İdari Görevler:

9.1. Felsefe ve Din bilimleri Bölüm Başkanlığı, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (10.10.2013-…/…/………)

9.1. Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bülent Ecevit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. (20.12.2013-…/…/…….)

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 

11. Ödüller, Belgeler ve Burslar:

11.1. Tübitak, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2014 Yılı 1.Dönem 1. Yıl Süreli Yurt Dışı (İngiltere Saint John University) araştırma bursu (2014). (Burs henüz kullanılmamıştır)

11.2. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İntel Öğretmen Programı Kursu, Kurs Bitirme Belgesi (2011).

11.3. “Vien University, Dpartment of Islamic Religious Education, Intensive Erasmus Programme” Katılım Belgesi (2010).

11.4. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Sağlığı Semineri, Seminer Katılım Belgesi (2010).

11.5. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Semineri, Seminer Katılım Belgesi (2009)

11.6. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlk Yardım İlk Müdahale Semineri, Seminer Katılım Belgesi (2008)

11.7. Muş İl Milli eğitim Müdürlüğü, MTSK Sınav Sorumlusu Yetiştirme Kursu, Kurs Bitirme Belgesi (2007).

11.8. Varto İmam-hatip Lisesi Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2007).

11.9. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programında Yeni Yönelişler ve Değerlendirme Semineri, Katılım Belgesi (2003).

11.10. Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilgisayar Kullanım Kursu, Kurs Bitirme Belgesi (2003).

11.11. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte İkinciliği Başarı Belgesi (2000)

 

12. Diğer Akademik Etkinlikler:

12.1. (Editör Yardımcılığı) Akademide Felsefe Hikmet ve Din, Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları,  2014.

12.2. (Yayın Kurulu Üyeliği) Değerler Eğitimi Dergisi (ISSN: 1303-880X) (2014/…)

12.3. (Bölüm Editörlüğü) Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (Din, Ahlak ve Değerler Eğitimi) (2013/…) (http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/issue/viewIssue/2/1)