“21.-ilahiyat-fakultesi-dekanlar-toplantisi”-igdir’da-yapildi

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTI KARARLARI

09-11.05.2014

1. İlahiyat eğitim stratejisinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına:

  1. 2012 yılı Dekanlar Toplantısında karara bağlanan alan yeterlilikleri asgari olarak görülmeli ve her mezun için standart seviye olarak uygulanmalıdır. Ancak fakülteler, kendi şartlarını dikkate alarak bunları geliştirebilir ve yeni şartlar ortaya koyabilir.
  2. İlahiyat alan yeterlilikleri, anabilim dallarından gelen yeterlilikler dikkate alınarak çıkarılmıştır.  Bu nedenle eğitim- öğretim planlamasında anabilim dallarından gelen yeterlilik teklifleri dikkate alınmalıdır.
  3. İlahiyat programı söz konusu alan yeterlilikleri dikkate alınarak planlanmalıdır.
  4. Müfredat ve ders içeriklerinin belirlenmesinde, ilahiyat alan yeterliliklerini karşılamak esas olmalıdır.
  5. Akademik takvime göre haftaların ders akışı eğitimin hedeflerini gerçekleştirecek şekilde planlanmalıdır.
  6. Değerlendirme, öğrencilerin yeterliliğini ölçmeye yönelik olmalıdır. Bu, aynı zamanda öğretim sürecinin işleyişini de yönlendirecektir.
  7. 2.  İlahiyat Lisans ve Lisansüstü eğitim yeterliklerinin belirlenmesi ve redakte edilmesine yönelik çalışmaların ekli listede belirtilen öğretim üyeleri tarafından yürütülmesine; 2015 yılı dekanlar toplantısına hazır hale getirilmesine ve  koordinasyon ve redaktesinin Prof.  Dr. Eyüp Baş, Prof Dr. Ruhattin Yazoğlu ve Prof. Dr. Yavuz ÜNAL tarafından takip edilmesine,

3. İlahiyat programı uygulanan bütün Fakültelerde lisans eğitimine başlamanın zorunlu Arapça hazırlık sınıfında başarılı olma şartına bağlanmasına, ilgili çerçeve yönetmeliğinde gereken değişiklik için YÖK nezdinde teklifte bulunulmasına,

4. Lisansüstü eğitimde anabilim/bilim dalları yeterliklerinin tespit edilip eğitimin buna göre programlanmasına,

 

5. Araştırma görevlilerinin ÖYP yoluyla değil, 33. madde usulüyle alınmasına,

 

6. Yeni açılan fakültelerde Araştırma görevlilerine olan ihtiyaç nedeniyle, mevcut ÖYP ile gönderilmiş olanların, görevlendirmelerinin ders dönemleri ile sınırlı tutulmasına, ders dönemlerini tamamlayan araştırma görevlilerinin fakültelerine dönmelerini sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesine,

7. Kurumsal hafızanın sağlanması açısından toplantının yapıldığı fakülte dekanlığı tarafından, toplantıyla ilgili dosyayı (öncekilerle birlikte),  sonraki toplantıyı üstlenecek ev sahibi fakülteye iletmesine,

8. Arapça öğretim elemanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik organizasyonlar düzenlenmesine,

9. Bir sonraki dekanlar toplantısının 15-16 Mayıs 2015 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle  karar verilmiştir.

dsc_036777