PAYDAŞLARINA GÖRE İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DİN, AHLAK VE DEĞERLER ALANI SEÇMELİ DERSLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE DİN ÖĞRETİMİ, YENİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE’DE DKAB DERSLERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

AHLAKİ KARAKTER VE EĞİTİMİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ  DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL ÖRNEĞİ

DEVLET OKULLARINDA DİNLER ve İNANÇLARIN ÖĞRETİMİ HAKKINDA YOL GÖSTERİCİ TOLEDO PRENSİPLERİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE DEĞERLER EĞİTİMİ

YEREL-EVRENSEL İKİLEMİNDE İLKÖĞRETİM DKAB VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA  DEĞERLER

GELENEKÇİ BİR YENİ ADAM EĞİTİMCİSİ İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU

ZEYNİZADE MEHMET HAZIK’IN TERBİYE İSİMLİ ESERİNİN “AHLAK TERBİYESİ” BÖLÜMÜNÜN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE AKTARIM VE TETKİKİ

DİN,AHLAK VE DEĞERLER ALANI SEÇMELİ DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA), Link: (http://www.turkishstudies.net/english/DergiArama.aspx?Turu=True&Kelime=Hasan%20MEYDAN) 

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA  PROGRAMININ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE OLGUSAL BİR ARAŞTIRMA 

ZEYNİZADE MEHMET HAZIK’IN “TERBİYE” İSİMLİ ESERİNİN FİKİR TERBİYESİ BÖLÜMÜNÜN SADELEŞTİRME VE TETKİKİ Link: www.johschool.com/Makaleler/1941565867_13. Hasan Meydan.pdf